Kristne mindretal i Mellemøsten

Feb 9th, 2012 | By Fahmy | Category: Foredrag, Mellemøsten

Med baggrund i min egen opvækst i en multireligiøs by i det nordøstlige Syrien vil jeg fortælle om de aktuelle forhold for de kristne i Mellemøsten.

I min barndom og ungdom i Syrien tænkte man ikke så meget over, hvilke trosretning ens venner tilhørte; med to moskeer, fire kirker og en synagoge i min by var jeg lige så vant til at høre bønneindkaldelsen fra moskeerne som ringen fra kirkeklokkerne. Man levede i det store og hele i fred og fordragelighed.

Det gjorde de også i nabolandet Irak, indtil yderliggående muslimske grupper drog til Irak for at “islamisere” landet. De terroriserede de kristne, der havde beboet i landet i et par tusinde år, med bombninger og trusler på livet. En halv million kristne frygtede nødtvungen fra Irak.

I Egypten sprang en bombe foran en kirke i kystbyen Alexandria under nytårsmessen 2010. Myndigheden anklagede muslimerne for ugerningen. I dag frygter den vestlige verden for de ca. 12 millioner kristne kopteres fremtid i Egypten med Det Muslimske Broderskab ved magten.

Foredraget vil besvare følgende spørgsmål:

  • Hvem angriber kirkerne i Egypten?
  • Er der grund til at frygte for de kristne i Egypten?
  • Skal man frygte for kristnes fremtid i Mellemøsten?
  • Kan de kristne og muslimerne leve i fred og fordragelighed, som de har gjort før?
  • Er der nogen magter, som gerne ser en religionskrig i regionen?
  • Vil de regimeskift, der er sket i forbindelse med Det Arabiske Forår, være til gavn eller skade for mindretalsgrupper i området?

Comments are closed.